Chuyển khoản ngân hàng

Nếu bạn sử dụng nó, bạn sẽ nhận được một Mã khuyến mãi 800HKD !!

Chúng tôi có các tài khoản ngân hàng địa phương đặt tại:

Hồng Kông
Châu Âu
Hoa Kỳ
Úc
UK

Bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản nội địa rẻ hơn và nhanh hơn bằng đơn vị tiền tệ của mình !!

tiền mặt

Bạn có thể thanh toán mua hàng của mình bằng tiền mặt tại phòng trưng bày của chúng tôi (chấp nhận HKD, USD, CNY, EUR, CHF, GBP, AED, JPY).

Thẻ tín dụng

Chúng tôi chấp nhận tại phòng trưng bày của chúng tôi Visa, Masterthẻ, Union Pay, Alipay, Wechat Pay, JCB, Dinners Club, Discovery, American Express.

Trực tuyến chúng tôi chấp nhận Visa, Masterthẻ American Express.